ENSHEIM Homepage 


Mundart-Sagen-Wanderung II am 31.10.2003


Die Einführung:

2.    So laafe ma.

·     Also, ma laafe jeddse vunn dämm Pargplädds doo iwwa de Orichinal-Schdiwwel-Wonnawää vumm Wonnahons seerschd zumm Fliechaschdään . . Dord isch e Schuddshidd; doo wille ma e klääni Gliehwinnpaus mache medd Lääsung. Donn gemma widdschda omm klääne Schdiwwel voorbäi bis uff de grooße Schdiwwel. Donn gedd’s willa reduur iwwa de Schdiwwelkomm zurr Hidd. Unnawää mache ma mool omm Schdiwwela Schloss hald unn wäär gons vahulladd isch, konn onn da Hidd schunn in diesäll abbieje; all onnarre laafe noch schdigga 200 m enunna zumm eijendliche Schdiwwel meddem Riesedisch. Vunn doo gedds srigg in die Hidd – unn doo lommas uns donn guddgehn...

(Copyright: Wanderhans. www.wandernmithans.de)

·       Ei hobb... Iwwerichens: Unnawää mache ma imma mool hald, unn ich vazehle och e Schdurme iwwa dass unn säll, niwwohr... ei gudd, donn gemma...


  Top | Sawa-Themenübersicht | Tageswanderung | Inhaltsverzeichnis | Startseite | Nächstes Sawa-ThemaeMail an den Webmaster

© Paul Glass 1997 - 2003ff

Last update: 03.11.2003