ENSHEIM Homepage 


Mundart-Sagen-Wanderung I am 19.10.2003


Die Streckenführung:

3.    So laafe ma

·        Also, ma genn jeddse vunn dämm Pargplädds doo iwwa die Audobohnbrigg noh Sengschd unn donn in de Wald eninn zu „Hänsel unn Gredel“. Vunn doo uss gemma zuu da Schbinn, vunn wo uss e gonsa Huffe Wää in gons unnaschiedliche Richdunge abgehn. Mier gehn donn ’s Eschersdaal enunna ins Grumbachdaal, laafe donn’s Grumbachdaal longs Richdung Sengschd serigg zumm Paagplädds. Vunn doo gedds diräggdemäng de Buggel enuff uff de Große Schdiwwel, unn zwaa s’erschd zumm Schdiwwela Felse, wo ma uns mool de Schdiwwel unn de Riesedisch oonluhe, donn gemma widdschda iwwa de Felsewää zumm Schdiwwela Schloss unn vunn doo donn de Heehewää willa serigg zuu da Hidd. Wänn jemond onn däär Schdell Huddel medde Fieß olla Bään hadd, donn derfa aa schunn ehnda in die Hidd...

·        Ei hobb... Iwwerichens: Unnawää mache ma imma mool hald, unn ich vazehle och e Schdurme äbbes  iwwa dass unn säll, niwwohr... ei gudd, donn gemma...


  Top | Sawa-Themenübersicht | Inhaltsverzeichnis | Startseite | Nächstes Sawa-Thema


© Paul Glass 1997 - 2003ff

Last update: 11.02.2006